ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ รุ่น 1 และ รุ่น 2 ประจำปี 2557 ]
: 204
: 199
: 168
: 164
: 169
: 183
: 176
: 160
: 174
: 176
: 181
: 178
: 167
: 167
: 154
: 177
: 169
: 165
: 169
: 156
: 162
: 176
: 172
: 163
: 167
: 169
: 164
: 166
: 167
: 165

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000