ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ รุ่น 1 และ รุ่น 2 ประจำปี 2557 ]
: 122
: 116
: 96
: 93
: 86
: 93
: 92
: 91
: 89
: 88
: 102
: 94
: 94
: 93
: 89
: 92
: 87
: 94
: 86
: 79
: 89
: 92
: 87
: 85
: 89
: 89
: 77
: 87
: 89
: 96

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000